NEW OEM HARLEY VALVE SPRING/SHIM WASHER 18268-48 PACK OF TWENTY

NEW OEM HARLEY VALVE SPRING/SHIM WASHER 18268-48 PACK OF TWENTY
NEW OEM HARLEY VALVE SPRING/SHIM WASHER 18268-48 PACK OF TWENTY

NOSOEMPARTS

$19.99 
SKU: 14354

Brand new OEM Harley-Davidson valve spring/shim washer, pack of twenty.